Innovasjon Norge Singapore

Vil du ha et spennende internasjonalt internship på Innovasjon Norges kontor i Singapore?

Om Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet. 

Internship-ordningen
Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi studenten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de går internasjonalt. 
Studentene vil i tillegg få trening i IN-kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste arbeidstokk. Dette vil gjøre studentene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Studentene mottar ikke lønn, men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Studentene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret. 

Internshipet har en varighet på ca. 4 måneder og skal gjennomføres i perioden august/september-desember. Internship-perioden vil være høstsemester 2018.

Kontoret 
Kontoret Innovasjon Norge Singapore er samlokalisert med den Norske Ambassaden. Det er et godt, hektisk og dynamisk samarbeid i Team Norway med mål om økte markedsmuligheter og konkurransekraft for norske bedrifter. Hovedfokus er maritim/olje gass industri, fornybar energi, «smart city» teknologi og næringsmidler. Det er et utstrakt samarbeid mellom Norge og Singapore på universitets- og forskningssiden. Entreprenørskapsmiljøet er et av de mest effektive og dynamiske i verden.   

Oppgaver:  

 • Nordic Innovation House etablerer seg i Singapore med Finland, Sverige og Norge som partnere – Innovasjon Norge er ansvarlig for de norske bidragene. Hver av partnerne skal levere 500+ timer til prosjektet. Dette vil innebære at Innovasjon Norge tar lead innenfor utvalgte arbeidsområder. Intern vil ta imot henvendelser og være en del av mottaksapparat på Nordic Innovation House, samt stå for prosjektbidrag/-ledelse på områder der Norge har lead.
 • Delta i kontorets daglige operative drift 
 • Bidra til økt synlighet for norske bedrifter gjennom digitale markeds- og kommunikasjonskanaler 

Formelle krav til studenten:

 • Være norsk statsborger 
 • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i internship-perioden, fortrinnsvis Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Ikke vært stipendiat/intern i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 • Medlem i Norsk folketrygd 

Kvalifikasjoner 

 • Underveis i et masterløp, gjerne fra Norges miljø- og biovitenskapelige universit
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper 
 • Gode data/ IT kunnskaper er en fordel 
 • Kunnskap om internasjonal forretningsutvikling er ønskelig, men ikke et krav

Egenskaper 

 • Åpen og relasjonsorientert
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel og resultatorientert 

Søknadsprosessen

Søknadsfrist 2 mai 2018

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju etter denne datoen.an

Søkere må legge ved digital kopi av vitnemål/karakterutskrift for å bli vurdert.

Del på:
Jobbtype:
Trainee / praktikant
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.05.2018
Arbeidssted:
Singapore
Kontaktpersoner:
Pål Arne Kastmann
mob: +4797554797
Tilbake til toppen