Innovasjon Norge Toronto

Vil du ha et spennende internasjonalt internship på Innovasjon Norges kontor i Toronto?

Om Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet. 

Internship-ordningen
Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi studenten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de går internasjonalt. Studentene vil i tillegg få trening i IN-kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste arbeidstokk. Dette vil gjøre studentene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Studentene mottar ikke lønn, men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Studentene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret. 

Internshipet har en varighet på ca. 4 måneder og skal gjennomføres i perioden august/september-desember. Internship-perioden vil være høstsemester 2018.
 
Kontoret
Canada er en G7 nasjon som havner i toppen på internasjonale målinger på regjeringens åpenhet, borgerrettigheter, utdanning, helse og økonomisk frihet. I tillegg er Canada et foregangsland når det kommer til god forretningsskikk. Det er mange likheter med det canadiske og det norske markedet, noe som gjør at norske bedrifter normalt etablerer seg raskt her. Canada kan fungere som inngangsport til det samlede nordamerikanske markedet. Kontoret jobber mot flere sektorer hvorav de viktigste er energi og miljø, helse og medtech, akvakultur, maritim og olje og gass. Kontoret har fire ansatte. 

Oppgaver:  

 • Gjennomføring av større markedsanalyser innen akvakultur og maritim/skipsbygging og forberede mulige internasjonaliseringsprosjekter i kjølvannet av dette
 • Bistå i helseprogram for Nordiske helseteknologibedrifter. 
 • Deltagelse i kundemøter og kundeprosjekter (markedsrådgiving, business information services, partnersøk etc) i samarbeid med markedsrådgivere
 • Delta i det lokale tech-startup miljøet, knytte nettverk og vurdere nye markedsmuligheter for norske bedrifter. 
 • Generell kommunikasjon av markedsmuligheter, markedsarbeid, mobilisering og kundedialog. 

Formelle krav til studenten: 

 • Være norsk statsborger 
 • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i internship-perioden 
 • Ikke vært stipendiat/intern i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere 
 • Medlem i Norsk folketrygd 

Kvalifikasjoner 

 • Underveis i et masterløp, gjerne innen business eller teknologi, gjerne med internasjonalt fokus 
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper   
 • Kompetanse på ett eller flere av områdene vi fokuserer på: helse, aquakultur, maritim/ocean space

Egenskaper 

 • Kreativ og nysgjerrig, men samtidig strukturert i arbeidet mot fastsatte mål
 • God i kommunikasjon

Søknadsprosessen

Søknadsprosessen Søknadsfrist 2 mai.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju etter denne datoen.

Søkere må laste opp digital kopi av vitnemål/karakterutskrifter for å bli vurdert til internshipet. 

 

For ytterligere informasjon om stillingen bes du ta kontakt med Øyvind Enstad Haga på mail oyvind.haga@innovationnorway.no. 

 

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og ønsker et bredt rekrutteringsgrunnlag. Innovasjon Norge er en åpen og inkluderende organisasjon hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

Del på:
Jobbtype:
Trainee / praktikant
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.05.2018
Arbeidssted:
Toronto
Kontaktpersoner:
Øyvind Enstad Haga
mob: +14169200434123
Tilbake til toppen