Innovasjon Norge San Francisco

Vil du ha et spennende internasjonalt internship på Innovasjon Norges kontor i San Francisco?

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet. 

Internship-ordningen 

Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi studenten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de går internasjonalt. Studentene vil i tillegg få trening i IN-kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste arbeidstokk. Dette vil gjøre studentene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Studentene mottar ikke lønn, men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Studentene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret. 

Internshipet har en varighet på ca. 4 måneder og skal gjennomføres i perioden august/september-desember. Internship-perioden vil være høstsemester 2018.

Kontoret

Innovasjon Norge i San Francisco og Silicon Valley er fokusert på å hjelpe norske startups i å akselerere sin vekst med redusert risiko, kostnad og tid til markedet. I tillegg støtter vi store selskaper i deres speiding og innovasjonsaktiviteter. Kontoret er utelukkende fokusert mot teknologiselskaper eller selskaper som benytter teknologi for å innovere i egen kjernevirksomhet. Kontoret har fire ansatte som arbeidet i tett samarbeid med det norske General Konsulatet i San Francisco samt øvrige nordiske organisasjoner med base på Nordic Innovation House i Silicon Valley. Nordic Innovation House drives i et nordisk samarbeid under ledelse av Innovasjon Norge og her sitter kontorets medarbeidere tett på kundene og markedet i deres daglige arbeid. Tjenestene som leveres til norske selskaper leveres enten enkeltvis eller gjennom programmer som Tech Incubator (TINC), REACH, Research and Educational Network, Gründerskolen osv.

Oppgaver: 

 • Støtte i planlegging og gjennomføring av våre akseleratorprogrammer;Tech Incubator (TINC) og REACH
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av arrangementer, konferanser ol. Herunder Climate Summit 2018, She invests ol.
 • Støtte i drift av Nordic Innovation House
 • Delta i sparring med kunder og introduksjon til markedet

Formelle krav til studenten:

 • Være norsk statsborger
 • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i internship-perioden
 • Ikke vært stipendiat/intern i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 • Medlem i Norsk folketrygd

Kvalifikasjoner:

 • Underveis i et masterløp, innen teknologi og/eller entreprenørskap og innovasjon
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter på engelsk

Egenskaper:

 • Gode mellommenneskelige egenskaper 
 • God evne til å lære, lytte og dele kunnskap og informasjon
 • Løsningsorientert, utadvendt og initiativrik 
 • Entusiastisk og en positiv lagspiller

Søknadsprosessen

Søknadsfrist 2 mai 2018

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju etter denne datoen. 
 
Søkere må laste opp digital kopi av vitnemål/karakterutskrifter for å bli vurdert til internshipet. 

Del på:
Jobbtype:
Trainee / praktikant
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.05.2018
Arbeidssted:
San Francisco
Kontaktpersoner:
Gro Dyrnes
mob: +1 650 799 0551
Tilbake til toppen