Innovasjon Norge New York

Vil du ha et spennende internasjonalt internship på Innovasjon Norges kontor i New York?

Om Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet.

Internship-ordningen
Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi studenten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de går internasjonalt. Studentene vil i tillegg få trening i IN-kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste arbeidstokk. Dette vil gjøre studentene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Studentene mottar ikke lønn, men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Studentene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret. 

Internshipet har en varighet på ca. 4 måneder og skal gjennomføres i perioden august/september-desember. Internship-perioden vil være høstsemester 2018.
 
Kontoret
New York kontoret jobber i hovedsak mot entreprenører og den raskt voksende tech industrien på Nord-Øst kysten av USA. Vi fokuserer i hovedsak på gruppeprogrammer og to ganger om året kjører vi et kompetanseoppbyggingsprogram kalt Entrepreneurial Marketing. Vi har akkurat åpnet et Nordic Innovation House, og vi deltar i nordiske samarbeid rundt smarte byer, helse og kreative industrier.
 
Oppgaver

 • Assistere med planleggingen og utføringen av høstens to Entrepreneurial Marketing Program – et vanlig og et for Creative Tech bedrifter (okt-nov), hjelpe med agendaene, workshops, booking av individuelle møter, logistikk, oppfølging av foredragsholdere, undersøkelser, osv. 
 • Assistere med planleggingen og gjennomføringen av Nordic-American Life Science Conference (nov), hjelpe med tilrettelegging for den norske delegasjonen, planlegging, logistikk og utføring
 • Assistere med tilretteleggingen, logistikk og leveranser for de norske deltagerne på Nordic Innovation House New York
 • Prosjekt leveranser for BIS prosjekter og potensielle markeds- og partner undersøkelser
 • Deltagelse på lokale eventer og business relaterte «meet-ups»
 • Daglig interaksjon med kunder, partnere og kollegaer på andre kontorer, inkl proaktive aktiviteter for å øke tilveksten av kunder til kontoret
 • Assistanse med kommunikasjon og PR gjennom kontorets egne sosiale medier kanaler 

Daglig interaksjon og rapportering til lederen av New York kontoret

Formelle krav til studenten:

 • Være norsk statsborger
 • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i internship-perioden
 • Ikke vært stipendiat/intern i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 • Medlem i Norsk folketrygd

Kvalifikasjoner

 • Underveis i et masterløp, gjerne innen business eller teknologi, gjerne med internasjonalt fokus
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Egenskaper

Kandidaten må inneha sterke kommunikasjons- og mellommenneskelige egenskaper. Hun eller han må ha egenskaper for læring, lytting og deling av kunnskap og kompetanse.  Det er viktig med en innstilling for å få ting gjort, med proaktiv innsats for gode resultater og økt kundetilfredshet. Sterke organisatoriske og prosjektlederegenskaper

Kandidaten bør være høyt motivert for å jobbe i et globalt miljø, ha relevant utdannelse og helst ha god erfaring med storbyer/internasjonale reiser og/eller møte med andre kulturer. Han/hun bør være vant til å jobbe i team, like å ta ansvar, nysgjerrig på å møte mennesker, arbeidsvillig og proaktiv i taklingen av nye oppgaver og utfordringer.      

Søknadsprosessen

Søknadsfrist 2 mai 2018. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju etter denne datoen. 

Søkere må laste opp digital kopi av vitnemål/karakterutskrifter for å bli vurdert til internshipet. 
 
 
 

Del på:
Jobbtype:
Trainee / praktikant
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.05.2018
Arbeidssted:
New York
Kontaktpersoner:
Hege Barnes
tlf: +1 2128859711
Tilbake til toppen