Innovasjon Norge Sør-Afrika

Vil du ha et spennende internasjonalt internship på Innovasjon Norges kontor i Cape Town?

Om Innovasjon Norge
Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Innovasjon Norge har kontorer i alle landets fylker og mer enn 30 kontorer i utlandet.
 
Internship-ordningen

Innovasjon Norge har etablert en internship-ordning for at norske studenter skal kunne ha praksisplass ved våre kontorer i utlandet. Hensikten med internship-ordningen er å tilby norske studenter praksisplass for en periode på inntil seks måneder. Målsettingen med ordningen er å gi studenten innblikk i de muligheter og utfordringer norske virksomheter står overfor når de går internasjonalt. Studentene vil i tillegg få trening i IN-kontorets daglige gjøremål gjennom veiledning av kontorenes faste arbeidstokk. Dette vil gjøre studentene bedre kvalifiserte til å søke seg stillinger i norske internasjonale virksomheter.

Studentene mottar ikke lønn, men vil få utbetale et stipend fra Innovasjon Norge. Studentene er studerende og er ikke å anse som arbeidstaker ved kontoret. 

Internshipet har en varighet på ca. 4 måneder og skal gjennomføres i perioden august/september-desember. Internship-perioden vil være høstsemester 2018.
 

Kontoret

I Sør–Afrika har Innovasjon Norge kontorer i Pretoria og Cape Town.  Internship-oppholdet vil være ved kontoret i Cape Town.  Vårt team består av 5 høyt kvalifiserte og dedikerte personer.  Sør-Afrika er Afrikas nest største økonomi etter Nigeria. Landet er svært rikt på naturressurser og er en viktig inngangsport for internasjonalt næringsliv til andre land i Afrika syd for Sahara.  Det er betydelige forretningsmuligheter for norske bedrifter innen energi, maritim, akvakultur, IT, FinTech og andre sektorer.
 
Oppgaver 

Hovedfokus for kontoret i Cape Town er Havrommet. I februar 2018 publiserte vi en «Opportunities in Ocean Space» rapport med fokus på konkrete forretningsmuligheter for norsk næringsliv i Sør Afrika. Rapporten skaper et godt grunnlag for Global Growth Smart Ports and Maritime Technologies programmet som planlegges i 2018.  Studentens arbeidsoppgaver vil i hovedsak være innen mulighetsområdet Havrommet og spesielt fokus på Global Growth programmet. 

 • Fremme Ocean Space rapporten til norske bedrifter og interessenter 
 • Kartlegge Ocean Space miljøene i Sør Afrika
 • Bistå i å koordinere Global Growth Smart Ports and Maritime Technologies programmet 
 • Bistå og koble norske bedrifter til potensielle samarbeidspartnere 
 • Lære om Ocean Space mulighets området i Sør Afrika og i Norge 

Formelle krav til studenten:

 • Være norsk statsborger
 • Student og tilknyttet et godkjent lærested (http://app.lanekassen.no/lut/) i internship-perioden
 • Ikke vært stipendiat/intern i Innovasjon Norge eller studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 • Medlem i Norsk folketrygd

Kvalifikasjoner

 • Underveis i et masterløp på universitet/høyskole, gjerne studieretninger som business, teknologi, IT, økonomi og innovasjon.  
   

Egenskaper

 • Proaktiv, selvgående og svært motivert for å jobbe i relativt krevende markeder
 • Gode samarbeidsegenskaper og være en team-player
 • Personen må være spesielt interessert i en eller flere deler av Ocean Space; maritime, marin eller akvakultur.

Søknadsprosessen

Søknadsfrist 2 mai 2018
 
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju etter denne datoen. 
 
Søkere må laste opp digital kopi av vitnemål/karakterutskrifter for å bli vurdert til internshipet. 
 

Del på:
Jobbtype:
Trainee / praktikant
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
02.05.2018
Arbeidssted:
Cape Town
Kontaktpersoner:
Heidi M. Dahl
mob: +27795008367
Tilbake til toppen