Innovasjon Norge Hovedkontoret

To junior-utviklere

Innovasjon Norge er godt i gang med sin digitaliseringsreise som skal bidra til å gjøre det det enklere for bedriftene å få hjelp av oss. Bedriftene vi jobber med skal få bedre tilgang til våre tjenester gjennom digitale flater og alle kunder skal oppleve kortere saksbehandlingstid uten at kvaliteten går ned. Vår kompetanse og våre nettverk både lokalt i Norge og ute i verden skal gjøres mer tilgjengelig for de riktige bedriftene og vi må effektiviseres driften slik at vi kan benytte enda mer av vår kapasitet til verdiskapning for våre kunder og dermed økonomisk utvikling for Norge.

Avdeling for digitalisering og forretningsapplikasjoner søker to junior utviklere. Innovasjon Norge er i prosess med å etablere alle våre systemer i skyen og vil i løpet av 2018 ha flyttet store deler av vår systemportefølje. Du som utvikler vil bli en svært viktig ressurs i begge disse satsingene.

Tar du utfordringen? 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Utvikling i Microsoft Azure, herunder tjenester som App Service, Service Fabric, Functions, Cosmos DB, Service Bus, Azure AD, Application Insights
  • Spesialisert mot frontend eller backend utvikling
  • Automatisert testing på enhets-, integrasjons og akseptansenivå

Vi ser etter deg med litt eller ingen erfaring, men som er en fremoverlent og er villig til å stå på for å lære og bidra. Du må være endringsorientert og kunne tilegne deg kunnskap om teknologi for å vurdere hvilke muligheter og begrensninger dette kan gi. Så hvis du trigges av faglige utfordringer og elsker å holde deg oppdatert på hva som skjer på teknologisiden har Innovasjon Norge en spennende rolle for deg.


Innovasjon Norge kan tilby:  

  • Bleeding edge på teknologi, en kultur hvor prøving og feiling er lov
  • Spennende og faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
  • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 25.april 2018.

Dersom du har spørsmål knyttet til stillingen er du velkommen til å kontakte Rune Vangen eller Unn Elin Hatlelid

Del på:
Fylke:
Oslo
Søknadsfrist:
25.04.2018
Kontaktpersoner:
Rune Vangen
mob: +47 92247013
Unn Elin Hatlelid
mob: +47 95908508
Tilbake til toppen