Innovasjon Norge Hovedkontoret

Finansieringsdirektør Innovasjon Norge

Til en nyopprettet divisjon søkes leder for Innovasjon Norges finansieringsvirksomhet. Divisjonen vil ha ansvar for forvaltningen av selskapets ulike låne- og tilskuddsordninger.

Finansieringsdirektøren vil bli en del av Innovasjon Norges lederteam og jobbe spesielt tett med lederne for distriktskontorene og de ulike fagdivisjonene.

 

Finansieringsdirektøren vil ha følgende hovedoppgaver:

 • Daglig ledelse av Innovasjon Norges finansieringsvirksomhet
 • Personell- og fagansvar for støttefunksjoner for lån og tilskudd
 • Hovedansvar for kontinuerlig forbedring, modernisering og standardisering av arbeidsprosesser når det gjelder finansieringsaktivitetene for å oppnå mest mulig effektiv drift
 • Ansvar for forvaltning av eksisterende tjenesteportefølje på finansieringsområdet og godkjenning av endringer i denne
 • Ansvar for utarbeidelse av styrende dokumenter i tråd med fastsatte retningslinjer, instrukser og strategi, fastsatt av styret.
 • Ansvar for rapportering og oppfølging av finansieringsvirksomheten
 • Ansvar for kvalitet, kompetansebygging og faglig støtte av kredittansvarlige i selskapet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets-/høyskolenivå
 • Ledererfaring fra bank eller finansieringsinstitusjon
 • Erfaring med prosjektledelse, fortrinnsvis innen digitalisering
 • Solid digital kompetanse
 • Solid finansieringskompetanse og kunnskap om Norsk næringsliv
 • Kompetanse i relasjonsorientert ledelse

Personlige egenskaper:

 • Forretningsorientert
 • Opptatt av å skape resultater
 • Metodisk, analytisk og strukturert, med evne til å se helheten
 • Tillitvekkende og med god gjennomslagskraft på tvers av profesjoner og avdelinger
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Engasjert og proaktiv, evner å motivere andre
 • Må kunne indentifisere seg med og etterleve Innovasjon Norge sine verdier

Innovasjon Norge kan tilby:

 • Spennende utviklingsoppgaver hos en av landets mest attraktive arbeidsgivere (Karrierebarometeret 2017 og Universum 2017)
 • Attraktive velferdsgoder

 

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Capus AS ved Partner Kristian Lennertzen på tlf. 91616073 eller Researcher Nathalie Smulders på tlf. 47083841. For å komme i betraktning til stillingen må du søke via linken "Søk ". Du må da fylle ut et kort skjema med personalia, samt laste opp søknad og CV.
Søknadsfrist: 03.04.2018

Innovasjon Norge legger i sin rekruttering vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Rekrutteringsselskapet Capus gjennomfører bakgrunnssjekk av søkere for å verifisere opplysninger om arbeidserfaring, utdanning og annen informasjon som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Capus vil ikke gjennomføre bakgrunnssjekken uten først å ha mottatt samtykke fra kandidaten gjennom et samtykkeskjema.

 

 

Del på:
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Heltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
03.04.2018
Tiltredelse:
Etter avtale
Arbeidssted:
Oslo
Kontaktpersoner:
Kristian Lennertzen
tlf: +47 91616073
Nathalie Smulders
tlf: +47 47083841
Tilbake til toppen