Rådgiver/Seniorrådgiver – analytiker ved avdeling for Innovasjonspolitikk og Analyse
Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 35 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring for å være aktuell som søker.


Innovasjon Norge legger i sin rekruttering vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Fylke: Oslo
Søknadsfrist: 20.08.2017
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Pål Aslak Hungnes
tlf: 22 00 25 63
mob: +47 951 11 401Vil du bli med på laget og gjøre analyser av innovasjon, internasjonalisering og verdiskaping?

I avdeling for Innovasjonspolitikk og analyse trenger vi en analytiker som behersker flere rapporterings-/analysesystemer, og som kan koble data og gjøre statistiske analyser på ulike typer data. Det er et stort uutnyttet potensial i våre data, både de interne og eksterne. Du må også kunne bidra til å gjøre tilgjengelig «alle» data i virksomheten på ett sted og harmonisere dem slik at de kan benyttes for flere analyseformål enn tidligere. Det kan skje i form av dashbord eller på andre måter. Det er en rivende utvikling i data management i Innovasjon Norge for tiden, basert på ønsket om i større grad å utnytte data til egen utvikling og gevinstene av å kunne dele informasjon. 

Innovasjon Norges avdeling for Innovasjonspolitikk og analyse består av 12 personer, som jobber med å utnytte og videreutvikling av kunnskapsgrunnlaget for nærings- og innovasjonspolitikken. Dette favner alt fra å se hva næringslivets behov, nye muligheter og flaskehalser er, til hva som funker og ikke funker i virkemiddelapparatet generelt og Innovasjon Norge spesielt. Basert på ny og eksisterende kunnskap utvikles gode råd til eierne og oppdragsgiverne om hva vi tror er mest effektivt i tett samspill med resten av organisasjonen. Avdelingen er en del av selskapstjenestene i Innovasjon Norge, og skal samspille tett med fagdivisjoner og kundeporten ute og hjemme. 

Ikke minst vil du jobbe tett på IT-avdelingen for å bringe oss videre på analyseområdet, men også tett med Kommunikasjonsavdelingen for å håndtere forespørsler om data og statistikk effektiv og målrettet. Det vil også være viktige analyseoppgaver knyttet til rapporteringen, både Årsrapport på nett og Oppdragsgiverrapporten til eiere og oppdragsgivere.

Er du analytisk anlagt og har tidligere erfaring fra eller sterkt ønske om å lære deg å bruke ulike rapporterings-/analyseverktøy som for eksempel SPSS, R & PowerBI, Excel med videre, så har du et godt utgangspunkt for jobben. I tillegg er god kjennskap til norsk nærings- og samfunnsliv viktig for å kunne fortolke og kommunisere analyseresultater på en god måte. Det vil være ønskelig med skriveferdigheter som gjør at man kan skrive tematiske bloggposter basert på egne analyser og andre innsikter. 

Vi tar en stadig mer aktiv rolle som innovasjonspolitisk rådgiver, noe som krever økt innsikt og mer fakta. 

Arbeidsdagene vil være svært varierte og vi leter etter en med stor arbeidskapasitet. Du må like å veksle mellom utvikling av strategier og planer, og operativt arbeid. Du liker å jobbe i team, er god til å samarbeide med andre for å finne beste løsning, samtidig som du er trygg på eget faglig ståsted.

Faglige kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning gjerne økonomi eller annet med noe innslag av statistikk
  • God digital kompetanse og erfaring fra bruk av rapporterings-/analyseverktøy
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Nysgjerrig og serviceorientert
  • Kunne jobbe i team
  • Analytisk og strukturert

Vi kan tilby:

  • Spennende og faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø
  • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Lønn etter avtale

Søknadsfrist: 20. august 2017.

For spørsmål knyttet til stillingen, ta kontakt med Pål Aslak Hungnes på telefon +47 951 11 401.