Engasjement - prosjektleder compliance utland
Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 35 land verden over har vi som visjon å gi lokale ideer globale muligheter. Søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring for å være aktuell som søker.


Innovasjon Norge legger i sin rekruttering vekt på å sikre et mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn. Innovasjon Norge skal kjennes som en pådriver for innovasjon i norsk næringsliv - med vekt på verdiene; Koblende, Ansvarlig og Nytenkende.

Fylke: Oslo
Søknadsfrist: 20.08.2017
Arbeidssted: Oslo
Kontaktpersoner: Andreas Skoe Cederkvist
tlf: +47 22002925
mob: +47 92412420Legal og compliance består av ni advokater som betjener Innovasjon Norges samlede organisasjon og ulike tjenesteområder. I en organisasjon i stadig endring og med nye oppdrag så vel hjemme som ute, styrker vi nå innsatsen ytterligere innenfor compliance og antikorrupsjon. Engasjementet har en varighet frem til 01.10.2019.
 
Sentrale arbeidsoppgaver vil være:
 
•         Prosjektlederansvar for prosjekt knyttet til videreutvikling av Innovasjon Norges rammeverk for forvaltning av compliancerisiko forbundet med drift og tilstedeværelse i utlandet
•         Revisjon og utarbeidelse av retningslinjer, prosedyrer og malverk på området
•         Evaluering og videreutvikling av sentrale kontrolltiltak på området
•         Være bidragsyter til og selv foreta risikovurderinger
•         Informasjon, opplæring og implementering
•         Bistå Compliancefunksjonen i andre oppgaver
 
Kvalifikasjoner og erfaring
 
•         Jurist, revisor eller annen relevant høyere utdannelse
•         Relevant erfaring fra arbeid med compliance, risikostyring og/eller internkontroll fra selskap med internasjonal tilstedeværelse og aktiviteter
•         Erfaring med utarbeidelse og implementering av styrende dokumentasjon
•         Erfaring fra prosjektarbeid
 
Personlige egenskaper
 
•         Selvstendig og med stor arbeidskapasitet
•         Høy gjennomføringsevne og evne til å sikre løpende fremdrift
•         Sterk relasjonsbygger
•         Gode kommunikasjonsevner, så vel skriftlig som muntlig, på norsk og engelsk
•         Høy integritet
 
Vi kan tilby
 
•         Spennende oppgaver i et sterkt og dynamisk fagmiljø
•         En attraktiv arbeidsgiver med et meningsfullt samfunnsoppdrag
•         Konkurransedyktige betingelser
 
 
Kontaktpersoner: Bjørn O. Olsen og Andreas Skoe Cederkvist
Søknadsfrist: 20. august 2017